Họp Ban giám khảo chấm thi giáo viên tiểu học tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2020-2021

12.03.2021 21:42590 đã xem

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-SGDĐT ngày 05/3/2021 của Sở GDĐT về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021, sáng ngày 12/3/2021, tại Trường Tiểu học Lê quý Đôn, thành phố Đà Lạt, Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức Họp Ban giám khảo triển khai công tác chấm thi đối với giáo viên tiểu học tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Cũng thời điểm trên, Ban tổ chức đã tổ chức cho giáo viên bốc thăm tiết dạy tại các điểm thi.

Đến dự và chỉ đạo nội dung cuộc họp có Ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở GDĐT, trưởng Ban giám khảo; các thành viên ban tổ chức và 104 giám khảo chấm thi đối với giáo viên tiểu học theo Quyết định số 141/QĐ-SGDĐT ngày 05/3/2021 của Sở GDĐT.

       Triển khai công tác chấm thi, Ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở GDĐT, Trưởng ban giám khảo phát biểu chỉ đạo, quán triệt và giao nhiệm vụ cho các giám khảo; Ông Nguyễn Duy Hải, Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT Phó trưởng ban giám khảo thông báo thời gian, địa điểm chấm thi và phổ biến, trao đổi các nội dung chuyên môn liên quan công tác chấm thi.

Nội dung mới của Hội thi dành cho giáo viên Mầm non và giáo viên phổ thông theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT là giám khảo chấm 02 nội dung thi của giáo viên, nội dung thứ nhất chấm thực hành dạy 01 tiết; nội dung thứ hai chấm báo cáo biện nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Mỗi nội dung thi của giáo viên được ban tổ chức phân công 03 giám khảo.

Theo kế hoạch và nội dung của Ban tổ chức Hội thi, thời gian chấm thi kết thúc ngày 19/3/2021.

 

                                    Phòng GDTH Sở GDĐT

Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Duy Hải, Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Tin tức khác