Hội thảo “Giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

05.03.2021 14:49349 đã xem

         Ngày 05/3/2021, Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Danh mục sách giáo khoa lớp 2” sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông phê duyệt kèm theo Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/20121 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, danh mục sách thuộc các bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo” và bộ “Cánh diều”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu của Sở GDĐT kết nối với điểm cầu của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam với 12 điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố với tổng số 1223 đại biểu tham gia. Trước đó vào ngày 26/02/2021, Sở GDĐT phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức Hội thảo giới thiệu sách Tiếng Anh 2.

         Tại điểm cầu Sở GDĐT, có ông Trần Đức Lợi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ công chức Phòng GDTH Sở GDĐT.

         Tại điểm cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, có các ông bà lãnh đạo Nhà xuất bản, lãnh đạo các Công ty thuộc nhà xuất bản, các tác giả biên soạn sách lớp 2.

         Thành phần tham dự tại các điểm cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố gồm lãnh đạo phòng GDĐT, chuyên viên phụ giáo dục tiểu học, hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, đội ngũ giáo viên lớp 2 các cơ sở giáo dục tiểu học.

         Tại Hội thảo, các đại biểu nghe các tác giả giới thiệu tổng quan về chương trình lớp 2, cấu trúc, nội dung các sách giáo khoa, những điểm mới; giới thiệu hệ thống sách điện tử và cung cấp các đường link nhằm giúp CBQL và giáo viên truy cập đọc, nghiên cứu nhằm chuẩn bị cho công tác lựa chọn sách cũng như áp dụng cho dạy học sau này. Sau Hội thảo, căn cứ tiêu chí lựa chọn SGK, các cơ sở giáo dục tiểu học triển khai đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Phòng GDTH Sở GDĐT

Một số hình ảnh buổi Hội thảo:

Ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Tin tức khác