Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Ngành Giáo dục và Đào tạo

05.05.2021 15:291378 đã xem

        Sáng ngày 05/5/2021, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

        Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quyết – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội  vụ, đồng chí Bùi Sơn Điền – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Tài chính.

        Về phía Ngành Giáo dục và Đào tạo, có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành, các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở, trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố.

        Cùng dự, có các phóng viên Báo – Đài địa phương đến dự và đưa tin.

       

        Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT báo cáo về tình hình GDĐT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

        Năm 2020, tình hình chung của Ngành ổn định; các nhiệm vụ công tác trọng tâm được toàn Ngành, cơ quan Sở tập trung triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và đạt kết quả tốt; nền nếp, kỷ cương dạy và học được duy trì. Tuy nhiên, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp còn thấp: 25,99% (so với cả nước: 28%), một số cán bộ quản lý chưa thật sự năng động, sáng tạo, nghiệp vụ, phương pháp quản lý chưa tốt; một số giáo viên lớn tuổi chưa mạnh dạn đổi mới. Trong năm 2021, Sở GDĐT tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5498/KH-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018; tăng cường bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết bị và phần mềm để ngành GDĐT đi đầu trong việc triển khai thực hiện hệ thống đào tạo trực tuyến, thông minh, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và công nghệ 4.0; triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBQL, GV đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn quy định của các chức danh CBQL và trình độ GV theo Luật Giáo dục 2019 theo lộ trình hàng năm.

        Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu về những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị

        Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của ngành GDĐT trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Sở GDĐT tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; chủ động rà soát, quy hoạch, phát triển quy mô mạng lưới trường lớp phù hợp điều kiện thực tế địa phương và theo quy chuẩn của Bộ GDĐT, tạo thuận lợi cho người dạy và người học; thực hiện tốt chủ trương hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; quan tâm đến việc xây dựng và củng cố trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa; phấn đấu xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn; tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng gương điển hình tiên tiến; tổ chức tốt công tác ôn tập, kiểm tra, đánh giá và thi TN THPT năm 2021.

Văn phòng Sở GDĐT 

Một số hình ảnh buổi làm việc:

Ông Trần Hồng Quyết – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội  vụ phát biểu tại buổi làm việc

Ông Bùi Sơn Điền – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Ông Phạm Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Tin tức khác