Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích

30.03.2020 10:491634 đã xem

Đính kèm công văn số 200/STTTT-BCVT: 

200-stttt-bcvtsigned_20200324043147606600_637211622533822688.pdf

 

Tin tức khác