Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ GDĐT khen thưởng đạt thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" NH 2018 - 2019

01.10.2019 16:161745 đã xem

Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Sở GDĐT Lâm Đồng thông báo và lấy ý kiến toàn ngành về Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị Bộ GDĐT xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT đạt thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" NH 2018 - 2019. Các ý kiến góp ý gửi về email vanphong.solamdong@moet.edu.vn trước 16 giờ ngày 12/10/2019, để Văn phòng Sở GDĐT tổng hợp và trình Bộ GDĐT khen thưởng theo quy định.

 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 – 2019

I. TẬP THỂ

CỜ THI ĐUA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 03 tập thể

TT

Tên đơn vị

1

Trường Trung học cơ sở Lạc Lâm, huyện Đơn Dương

2

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt

BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 18 tập thể

Mầm non: 03 tập thể

1

Trường Mẫu giáo Định An, huyện Đức Trọng

2

Trường Mầm non Anh Đào, huyện Bảo Lâm

3

Trường Mẫu giáo Đại Lào, thành phố Bảo Lộc

Tiểu học: 08 tập thể

1

Trường Tiểu học Nam Hồ, thành phố Đà Lạt

2

Trường Tiểu học Quảng Lập, huyện Đơn Dương

3

Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa II, huyện Di Linh

4

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Di Linh

5

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Bảo Lâm

6

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Bảo Lộc

7

Trường Tiểu học Phù Mỹ, huyện Cát Tiên

8

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, huyện Đam Rông

Trung học cơ sở: 02 tập thể

1

Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, huyện Lạc Dương

2

Trường Trung học cơ sở Tân Hà, huyện Lâm Hà

Trung học phổ thông: 02 tập thể

1

Trường THPT Gia Viễn

2

Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng

Phòng Giáo dục và Đào tạo: 03

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Tiên

 

II. CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1. Khối trường thuộc Phòng GDĐT: 16

 

1

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thành phố Đà Lạt

2

Lô Thị Kim Thuyền

Giáo viên

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Đức Trọng

3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giáo viên

Trường Tiểu học Phú Hội, huyện Đức Trọng

4

Bùi Thị Phương Tuyền

Giáo viên

Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng

5

Lê Thị Minh Hiệp

Giáo viên

Trường Trung học sơ sở Trần Phú, huyện Đức Trọng

6

Ông

Đỗ Đại Đồng

Giáo viên

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Di Linh

7

Đỗ Thị Bích Việt

Giáo viên

Trường Tiểu học Liên Đầm 1, huyện Di Linh

8

Ngô Thị Kim Hường

Giáo viên

Trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Bảo Lộc

9

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giáo viên

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai

10

Trần Thị Mai Trâm

Giáo viên

Trường Mầm non Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông

11

Hoàng Thị Vân Anh

Hiệu trưởng

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Đà Lạt

12

Bùi Thị Soa

Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Đạ Sar, huyện Lạc Dương

13

Ông

Tống Văn Thiệp

Hiệu trưởng

Trường Trung học cơ sở Đồng Nai, huyện Cát Tiên

14

Nguyễn Thị Thúy

Hiệu trưởng

Trường Mầm non Sao Mai, huyện Bảo Lâm

15

Trần Thị Hương

Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non 1, huyện Lâm Hà

16

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Phó Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Bảo Lâm

2. Khối trường trực thuộc Sở GDĐT: 26

17

Nguyễn Thị Bảo Trâm

Giáo viên

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

18

Nguyễn Hồ Bảo Trâm

Giáo viên

Trường THPT Bùi Thị Xuân

19

Trần Phan Ngọc Tú

Giáo viên

Trường THPT Bùi Thị Xuân

20

Ông

Hồ Đào Trung Nguyên

Giáo viên

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

21

Ông

Lê Phi Long

Giáo viên

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

22

Ông

Nguyễn Lê Mai

Giáo viên

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

23

Vũ Thị Thùy Trang

Giáo viên

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

24

Nguyễn Thị Thu Phương

Giáo viên

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

25

Ông

Bùi Nguyễn Hiệp

Giáo viên

Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

26

Bùi Phương Thúy

Giáo viên

Trường THPT Đạ Huoai

27

Ông

Nguyễn Văn Từ

Giáo viên

Trường THPT Thăng Long Lâm Hà

28

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên

Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng

29

Nguyễn Thị Vinh

Giáo viên

Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng

30

Bà

Nguyễn Thị Bảo Thúy

Giáo viên

Trường THPT Bảo Lộc

31

Ông

Lê Anh Việt

Giáo viên

Trường THPT Lê Quý Đôn Đạ Tẻh

32

Ngô Đặng Bích Thủy

Giáo viên

Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng

33

Bùi Phương Thúy

Giáo viên

Trường THPT Đạ Huoai

34

Vũ Thị Quế

Hiệu trưởng

Trường THPT Trần Phú

35

Ông

Đinh Trung Sỹ

Hiệu trưởng

Trường THPT Gia Viễn

36

Phạm Thị Hồng

Hiệu trưởng

Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng

37

Ông

Lưu Thể

Hiệu trưởng

Trường THCS-THPT Lộc Bắc

38

 Huỳnh Thị Minh Chi

Phó Hiệu trưởng

Trường THPT Trần Phú

39

Ông

Trương Bảo Toàn

Phó Hiệu trưởng

Trường THCS&THPT Tà Nung

40

Ông

Hoàng Mạnh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

41

Ông

 Nguyễn Ngọc Bảo

Phó Hiệu trưởng

Trường THPT Chu Văn An

42

Ông

Nguyễn Mậu Pháp

Phó Hiệu trưởng

Trường THPT Lang Biang

2. Khối Sở, phòng GDĐT (đề nghị khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018): 10

1

Ông

Nguyễn Duy Hải

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT Lâm Đồng

2

Ông

 Nguyễn Quốc Túy

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT Lâm Đồng

3

Lê Thái Loan

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở GDĐT Lâm Đồng

5

Ông

Trần Đức Minh

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt

6

Bùi Thị Là

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông

7

Ông

Phạm Hồng Thái

Phó trưởng phòng

Phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Dương

4

 Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên

Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GDĐT Lâm Đồng

9

Bà Lê Thị Hải Yến

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm

10

Bà Đặng Thị Thu

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm

 

Tin tức khác