Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

24.02.2019 10:4619023 đã xem
Ngày 25/02/2019, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

          Ngày 25/02/2019, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
          Đến dự, có đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trương Văn Hòa – TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Phùng Khắc Đồng – Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo Công đoàn Ngành, lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Sở GDĐT.
         Theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Hải - Phó Giám  đốc Sở GDĐT giữ chức vụ Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
          Đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Giám đốc Sở GDĐT.
           Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu nhận nhiệm vụ mới, hứa nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
*Một số hình ảnh tại buổi công bố Quyết định:

                Đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
     Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

 


                Đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
      Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ


           Đồng chí Trương Văn Hòa – TUV, Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định

     Đồng chí Phùng Khắc Đồng – Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh
                                                   điều hành chương trình

 Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến


    Đồng chí Huỳnh Quang Long - Bí Thư Đảng ủy cơ quan Sở GDĐT, Phó Giám đốc Sở GDĐT 
                                         tặng hoa chúc mừng

Tin tức khác