Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

11.01.2021 14:23999 đã xem

          Ngày 11/01/2021, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

          Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – Bí thư Đảng bộ, cùng dự đồng chí Trần Đức Lợi – Phó Bí thư Đảng bộ, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

          Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Lợi – Phó Bí thư Đảng bộ thay mặt BCH Đảng bộ báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.          

          Trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp giữa lãnh đạo Sở và BCH Đảng ủy, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, Đảng bộ đã hoàn thành chương trình công tác trọng tâm đã đề ra. Duy trì tốt việc triển khai học tập, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; triển khai đăng kí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 -2020.

          Năm 2020, Đảng bộ và các chi bộ đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác tư tưởng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ Sở GDĐT.

          Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020: Đảng bộ Sở GDĐT được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu tiểu” năm 2020; 01/06 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 16,66%), 06/06 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 100%); 09 đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (tỷ lệ 20,45%); 44/44 đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (tỷ lệ 100%); 09 đảng viên được BCH Đảng bộ Sở tặng Giấy khen.

Đảng bộ Sở GDĐT

Một số hình ảnh buổi Hội nghị:

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Đức Lợi – Phó Bí thư Đảng bộ thay mặt BCH Đảng bộ báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

09 đảng viên được BCH Đảng bộ Sở tặng Giấy khen

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác