Truyền thống

Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2

Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2

02/11/2018 Đó là Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, một trong những ngôi trường thành lập lâu đời tại Đà Lạt. Đạt chuẩn mức độ 1 quốc gia từ những năm 1996 - 2000 nhưng đến năm học này trường mới đạt chuẩn mức độ 2.
Thêm nhiều trường tiểu học "mới" tại Đà Lạt

Thêm nhiều trường tiểu học "mới" tại Đà Lạt

02/11/2018 Đây là những trường tiểu học áp dụng chương trình trường học mới (VNEN) của Bộ Giáo dục trong dạy học. Từ một trường thí điểm ban đầu trong năm học trước, năm học này Đà Lạt đã triển khai chương trình này đến 5 trường tiểu học khác.
Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 đầu tiên tại Đà Lạt

Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 đầu tiên tại Đà Lạt

02/11/2018 Đó là Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, một trong những ngôi trường thành lập lâu đời tại Đà Lạt. Đạt chuẩn mức độ 1 quốc gia từ những năm 1996 - 2000 nhưng đến năm học này trường mới đạt chuẩn mức độ 2.