Tin tức từ phòng GD

Dấu ấn tranh tường “Bản hùng ca đất Việt”

Dấu ấn tranh tường “Bản hùng ca đất Việt”

01/11/2018 Dân tộc Việt Nam, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, thực sự là một dân tộc anh dũng trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, cần cù, sáng tạo trong xây dựng đất nước.
Đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

01/11/2018 Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng GD&ĐT, năm học 2014-2015, hoạt động thanh tra của Sở GD&ĐT đã có nhiều đổi mới tích cực góp phần thiết thực giúp công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ công tác giáo dục đặt ra.