Đề kiểm tra

 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2017-2018

12/11/2018 Môn: TOÁN-LỚP 2 Họ và Tên:................................................. ĐỀ 1: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95 b. 82; 84; 86;……….
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán

12/11/2018 Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính: 32 + 42 ;                94 - 21 ;             50 + 38 ;            67 – 3 ………………. ………………….. ……………….. ……………….. ………………. ………………….. ……………….. ……………….. ………………. …………………..