Giải pháp hữu ích

Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận sáng kiến mang lại hiệu quả áp dụng và có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt II năm 2018

Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận sáng kiến mang lại hiệu quả áp dụng và có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt II năm 2018

10/12/2018 Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận sáng kiến mang lại hiệu quả áp dụng và có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt II năm 2018 (chi tiết quyết định và danh sách các sáng kiến file mềm đính kèm).
Tích Hợp Kiến Thức Thực Tiễn Trong Bài Dạy Hóa Học Hữu Cơ Lớp 11, 12

Tích Hợp Kiến Thức Thực Tiễn Trong Bài Dạy Hóa Học Hữu Cơ Lớp 11, 12

01/11/2018 Định hướng chương trình giáo dục phổ thông với mục tiêu là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí lực, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân
Sử dụng hiệu quả phương pháp nêu câu hỏi trong giảng dạy tác phẩm văn học lớp 9

Sử dụng hiệu quả phương pháp nêu câu hỏi trong giảng dạy tác phẩm văn học lớp 9

01/11/2018 Về phương pháp thì có nhiều phương pháp dạy học mới hướng vào việc phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, tạo điều kiện cho người học tự tìm đến kiến thức.
Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6

Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6

01/11/2018 Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học kĩ thuật công nghệ thông tin ngày một nâng cao. Trong xã hội đó ấy, làm việc gì cũng cần phải có hiểu biết, có trí thức. Vì vậy việc học là rất cần thiết và có vai trò ý nghĩ vô cùng quan trọng đối với mỗi người chúng ta.
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Tiểu học Nam Hồ

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Tiểu học Nam Hồ

29/10/2018 Giáo dục Tiểu học là nền tảng của giáo dục phổ thông, lại là môi trường hình thành nhân cách con người. Do đó, không chỉ quan tâm đến việc dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy cách sống, cách ứng xử, dạy học sinh biết tuân thủ pháp luật, hoà nhập cuộc sống, ...
Một vài biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Một vài biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

29/10/2018 Mục tiêu của giáo dục tiểu học đã nêu rõ: "Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở".
Sử dụng hiệu quả phương pháp nêu câu hỏi trong giảng dạy tác phẩm văn học lớp 9

Sử dụng hiệu quả phương pháp nêu câu hỏi trong giảng dạy tác phẩm văn học lớp 9

30/05/2018  Hiện nay chúng ta đã và đang nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu quả việc vận dụng đổi mới phương pháp, chú trọng đến tính tích cực của học sinh ( HS) trong học tập, phối hợp tổ chức các hoạt động học tập, khai thác những tình huống có vấn đề về nhận thức lí luận và thực tiễn để học sinh bị cuốn vào những hoạt động quan sát, phân tích, tổng hợp, khái quát, thảo luận, thể nghiệm để nắm được kiến thức, kĩ năng theo cách riêng của mình.
Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6

Kết hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học Lịch sử 6

27/04/2018 Lịch sử là một bộ môn được giảng dạy trong trường phổ thông nên phải hiểu học Lịch sử là để hiểu biết về cội nguồn dân tộc từ đó bồi dưỡng tinh thần yêu nước, mà tinh thần yêu nước là động lực quan trọng nhất để bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận lớp trẻ bây giờ đang quên đi điều đó. 
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Tiểu học Nam Hồ

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Tiểu học Nam Hồ

26/04/2018 Giáo dục Tiểu học là nền tảng của giáo dục phổ thông, lại là môi trường hình thành nhân cách con người. Do đó, không chỉ quan tâm đến việc dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy cách sống, cách ứng xử, dạy học sinh biết tuân thủ pháp luật, hoà nhập cuộc sống, ... 
Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCS

Ứng Dụng Bài Giảng Trực Tuyến Vào Dạy Học Lịch Sử ở Trường THCS

05/03/2018 E-Learning (bài giảng trực tuyến) là một phương thức dạy học mới dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT). Với E-Learning, việc học là linh hoạt mở.