Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm trong nhà trường

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm trong nhà trường

20/03/2019 Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm trong nhà trường
Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

01/11/2018 Biểu mẫu 09 Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp). (Tên cơ sở giáo dục) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học……… STT Nội d
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

01/11/2018 Biểu mẫu 10 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) (Tên cơ sở giáo dục) THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm họ
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên

01/11/2018 Biểu mẫu 13 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) (Tên cơ sở giáo dục) THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học.... STT Nội dung Chia th