Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

13.08.2019 10:211049 đã xem

Ngày 13/8, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

Tặng Cờ thi đua toàn diện của LĐLĐ tỉnh cho CĐCS xuất sắc
Tặng Cờ thi đua toàn diện của LĐLĐ tỉnh cho CĐCS xuất sắc

Năm học vừa qua, Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng trực tiếp quản lý và phối hợp tổ chức hoạt động công đoàn mang tính nghề nghiệp đối với gần 22 ngàn cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ). Trong đó, trực tiếp quản lý 64 công đoàn cơ sở với trên 3.800 đoàn viên. Công đoàn ngành đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29. Hoạt động công đoàn tập trung chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ như: thăm hỏi, động viên và xét trợ cấp cho 30 CBNGNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 70 triệu đồng; phân công 41 đơn vị giúp đỡ 2 đơn vị xây nhà công vụ giáo viên và làm giếng khoan với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Trong cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các trường học đã hỗ trợ trên 420 triệu đồng bằng hiện vật và tiền mặt. Các phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” được công đoàn cơ sở các đơn vị, trường học quán triệt, triển khai lồng ghép với nhiều nội dung như “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các phong trào thi đua “ Hai tốt” , “Hai giỏi”… Đến nay, đã có 63 công đoàn cơ sở đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, chiếm tỷ lệ 98%. 

Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020. Trong đó, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNGNLĐ; thực hiện tốt nội dung “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở… 

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa, Thể thao” cho CĐCS Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng và tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng tặng giấy khen cho 28 tập thể và 93 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

 

Tặng Cờ thi chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ cho CĐCS xuất sắc
Tặng Cờ thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ cho CĐCS xuất sắc

 

LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc
LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Các cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Các cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 TUẤN HƯƠNG-BÁO LÂM ĐỒNG

Tin tức khác