Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng lấy ý kiến về dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc sở...

12.07.2019 15:411881 đã xem

Ngày 12/7/2019, Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng chủ trì xây dựng dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc sở giáo dục và đào tạo; trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng trân trọng đề nghị Quý Cơ quan đóng góp ý kiến về dự thảo Quy định (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT mục văn bản Sở).
Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Sở GDĐT (số 36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trước ngày 22/7/2019; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: phongtccb.solamdong@moet.edu.vn.

Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý Cơ quan.

1315_636988023715569144.pdf

2019 du thao quy dinh_636988023628537972.doc

2019 du thao qd_636988023628537972.doc

 

Tin tức khác