Trường THCS&THPT Đạ Nhim phối hợp với Công an huyện Lạc Dương xây dựng mô hình “4 an toàn về an ninh, trận tự” tại Trường THCS&THPT Đạ Nhim

01.02.2021 08:02322 đã xem

       Nhằm tiếp tục tằng cường công tác giáo dục pháp luật và đảm bảo an toàn, an ninh trường học và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; ứng xử văn hóa trong trường học, ngày 25/01/2021, Trường THCS&THPT Đạ Nhim phối hợp với Công an huyện Lạc Dương xây dựng và ra mắt Mô hình “4 an toàn về an ninh, trật tự” tại Trường THCS&THPT Đạ Nhim. Việc triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; ứng xử văn hóa trong trường học, giáo dục pháp luật theo hướng dẫn chỉ đạo của Sở GDĐT Lâm Đồng, Trường THCS&THPT Đạ Nhim lồng ghép thêm môn hình đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự trường học với 04 nội dung, như sau:

       Nội dung thứ nhất: An toàn về khuôn viên và khu vực xung quanh Nhà trường.

       Nội dung thứ hai: An toàn về sức khỏe, nhân phẩm của giáo viên, cán bộ, người lao động và học sinh.

       Nội dung thứ ba: An toàn về tài sản trong Nhà trường, tài sản của giáo viên, cán bộ, người lao động và học sinh.

       Nội dung thứ tư: An toàn trong hoạt động điều hành, giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh; hoạt động hợp tác quốc tế và đảm bảo an toàn môi trường sư phạm.

       Về dự buổi Lễ ra mắt mô hình, có đại diện Công an huyện Lạc Dương gồm có ông Phạm Phú Ty, Phó Trưởng Công an huyện Lạc Dương cùng các Đội trưởng về an ninh, kinh tế… của Công an huyện Lạc Dường đều về dự.

       Về phía Trường THCS&THPT Đạ Nhim có Ông Hoàng Viết Phương, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường, cùng toàn thể Hội đồng sư phạm Nhà trường đều có mặt.

       1) Ông: Trần Đức Tiến            - Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo.

       2) Ông Hồ Hải Dương             - Bí thư Đoàn trường - Phó Trưởng ban.

       3) Ông: Đặng Đình Vi             - Tổng phụ trách Đoàn, Đội - Thành viên.

       4) Ông: Nguyễn Văn Quân      - Chủ tịch Công đoàn - Thành viên.

       5) Ông: Kơ Să Ha Khen Đi      - Bảo vệ Nhà trường - Thành viên.

       Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Kế hoạch theo Chương trình phối hợp giữa Nhà trường với Công an huyện Lạc Dương và triển khai thực hiện ngay sau khi ký kết.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ra mắt:

Ông Chế Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng đọc thông qua các Quyết định và Kế hoạch phối hợp.

Lễ ra mắt Ban Chỉ đạo của Trường

Tin tức khác