Sinh hoạt chuyên môn liên trường của các Trường THPT trên địa bàn huyện Cát Tiên

19.04.2021 07:37733 đã xem

          Sinh hoạt chuyên môn liên trường là một hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của các nhà trường. Đối với giáo viên, sinh hoạt chuyên môn liên trường là cơ hội cho giáo viên có điều kiện học hỏi, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp của các trường bạn để có thể rút kinh nghiệm, áp dụng những phương pháp dạy học phù hợp, nhất là giáo viên ở các trường có quy mô nhỏ như các trường THPT Cát Tiên, THPT Gia Viễn, THPT Quang Trung - huyện Cát Tiên, nhiều môn học toàn trường chỉ có 1 đến 2 giáo viên như môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng, Tin học, Công nghệ.

          Thực hiện công văn số 1665/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021, ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu ba trường THPT trên địa bàn huyện Cát Tiên đã thảo luận, thống nhất xây dựng kế sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2020-2021, phân công nhóm trưởng các nhóm chuyên môn và triển khai đồng bộ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên của ba trường THPT trên địa bàn Huyện Cát Tiên.

          Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường xác định nội dung chủ yếu là sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, ngoài ra còn gợi ý, định hướng các nhóm môn THPT trên địa bàn huyện Cát Tiên  chia sẻ, trao đổi, thảo luận các nội dung như công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dạy học theo mô hình giáo dục STEM, xây dựng kế hoạch bài dạy theo Công văn 2447, phân tích đề minh họa thi THPT 2021…

          Để tận dụng tốt sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ thông tin, kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường xác định rõ phương pháp, các bước tiến hành sinh hoạt cụ thể là: Bước 1, Nhóm trưởng chuyên môn của 3 đơn vị lập nhóm Zalo, thêm các thành viên cùng chuyên môn của 3 trường vào nhóm; Bước 2, Đơn vị được phân công môn nào thì chuẩn bị nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học phù hợp với đặc thù của môn đó và điều kiện của nhà trường; Bước 3, Nhóm trưởng gửi tài liệu (kế hoạch, nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn) lên nhóm Zalo của nhóm, nêu rõ thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên môn trực tiếp; Bước 4, Giáo viên trong các nhóm chuyên môn nghiên cứu tài liệu, chương trình kế hoạch, trao đổi, thảo luận trên nhóm Zalo; Bước 5, Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn tại các đơn vị được phân công theo chương trình, kế hoạch của các nhóm chuyên môn đã thống nhất.

          Thực hiện các nội dung của kế hoạch, năm học 2020-2021, các nhóm chuyên môn cấp THPT trên địa bàn huyện đã xây dựng nhóm Zalo chung, thường xuyên trao đổi các nội dung  thuộc lĩnh vực chuyên môn và đã tiến hành sinh hoạt trực tiếp 3 đợt luân phiên tại 3 đơn vị (Đợt 1: tổ chức vào tuần học thứ 13, ngày 04/12/2020, Đợt 2: tổ chức vào tuần học thứ 22, ngày 01/02/2021, Đợt 3: tổ chức vào tuần học thứ 30, từ ngày 17/4/2021).

          Tại các buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên ở các trường đã tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, chia sẻ làm sáng tỏ nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn như đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;  xây dựng kế hoạch giáo dục tổ, nhóm chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy; dạy học Stem; công tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2021….

          Sinh hoạt chuyên môn liên trường đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên các nhà trường THPT trên địa bàn huyện Cát Tiên, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của từng trường. Tính đến thời điểm hiện tại, ba trường THPT đã đạt được một số kết quả nhất định: có 04 đề tài đạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, có 14 học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, có 05 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh…

Trường THPT Quang Trung

Một số hình sinh hoạt chuyên môn lên trường:

Thầy Nguyễn Văn Hùng dạy tiết minh họa nghiên cứu bài học môn Giáo dục Quốc phòng tại trường THPT Quang Trung.

Nhóm giáo viên Thể Dục – Quốc phòng dự giờ nghiên cứu bài học tại trường THPT Cát Tiên.

Nhóm giáo viên Tiếng Anh dự giờ  tiết minh họa nghiên cứu bài học tại trường THPT Gia Viễn

Nhóm giáo viên Lịch Sử thảo luận chuyên môn tại trường THPT Quang Trung

Nhóm giáo viên Sinh học thảo luận chuyên môn tại trường THPT Quang Trung

Nhóm giáo viên Vật Lý thảo luận chuyên môn tại trường THPT Quang Trung

 

Tin tức khác