Triển khai hoạt động Dự án “nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu” QIPEDC

15.10.2020 14:08691 đã xem

Sáng ngày 15/10/2020, Tổ công tác Dự án “nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu” QIPEDC thuộc Sở GDĐT đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác hoạt động năm học 2020-2021.

Chủ trì buổi làm việc có ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở GDĐT tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Dự án; tham dự buổi làm việc còn có đại diện Phòng GDTH; Phòng KH-TC; Tổ công tác QIPEDC.

Các đại biểu tham dự buồi làm việc còn có lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Đức Trọng, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học; hiệu trưởng và Kế toán 05 trưởng tiểu học thực hiện Dự án QIPEDC và Trường Khiếm Thính Lâm Đồng.

Thỏa thuận triển khai Dự án này được ký giữa Ban Quản lý các dự án Bộ GDĐT và Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng để thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu” do quỹ Quỹ Ủy thác Hợp tác Toàn cầu về Hỗ trợ theo kết quả đầu ra (GPRBA) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới.

 Mục tiêu của Dự án Góp phần tăng khả năng tiếp cận cho trẻ em khiếm thính giáo dục tiểu học dựa trên ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt tại các trường được lựa chọn tham gia và cải thiện kết quả học tập của trẻ em khiếm thính. Tại tỉnh Lâm Đồng Dự án triển khai tại 06 trường tiểu học huyện Đức Trọng và Trường Khiếm thính Lâm Đồng. Số học sinh hưởng Dự án tại Đức Trọng là 07 em học sinh khiếm thính; Tại trường Khiếm thính có 68 em học sinh; 12 người lớn và 05 nhân viên được hỗ trợ từ Dự án.

Phòng GDTH Sở GDĐT

                                             Một số hì nh ảnh buổi làm việc triển khai Dự án

Tin tức khác