Thông báo về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021

23.08.2021 07:441175 đã xem

Đính kèm hướng dẫn 1473/SGDĐT-QLCL-GDTX: 1473-hddieuchinhnv_637653880299336528.pdf

Phiếu điều chỉnh bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng ngành GDMN và điều chỉnh sai sót thông tin thí sinh: 

pl 1 - phieudieuchinh_637653881902175919.doc

 

Tin tức khác