Tập huấn trực tuyến triển khai Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

06.11.2020 17:571248 đã xem

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, vào lúc 14 giờ ngày 06/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn triển khai nội dung Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Buổi tập huấn được tổ chức hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu của Sở GDĐT với các điểm cầu của 12 Phòng GDĐT và điểm cầu của tất cả các trường tiểu học và trường phổ thông có lớp tiểu học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với tổng số 236 điểm cầu kết nối tới tất cả các trường tiểu học, trường phổ thông có lớp tiểu học.

Thành phần tham gia tập huấn gồm có Phòng GDTH Sở GDĐT; các đồng chí lãnh đạo Phòng GDĐT; các anh chị chuyên viên GDTH, các CBQL và giáo viên tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Mục đích tập huấn triển khai các nội dung đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27, trong đó trọng tâm là lớp 1; nâng cao kĩ năng sử dụng CNTT cho CBQL và giáo viên; kết nối thông tin xuyên suốt giữa Sở GDĐT với tất cả các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin kịp thời chính xác, giảm bớt thời gian đi lại xa xôi cho CBQL và giáo viên; Triển khai các nội dung sử dụng giáo án điện tử, đánh giá học sinh. 

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học đã có hiệu lực đối với đánh giá học sinh lớp 1. Sau ngày tổ chức tập huấn, thời gian sắp tới Sở GDĐT tiếp tục kiểm  tra, tư vấn, giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện./.

Phòng GDTH Sở GDĐT

 

Một số hì nh ảnh tập huấn

Đồng chí Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học tổng kết, giải đáp thắc mắc của hội nghị.

Ý kiến thắc mắc trong quá trình diễn ra hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng đang hướng dẫn phần mềm đánh giá học sinh tiểu học

Giáo viên các trường tham gia hội nghị trực tuyến

Bà Tăng Thị Hằng - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Lạt báo cáo chuyên đề

Tin tức khác