Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực báo năm học 2020 - 2021

10.11.2020 14:49390 đã xem

           Ngày 10/11/2020, tại Trường THPT Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực báo năm học 2020 – 2021. 

           Nội dung Hội nghị: đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học từ tháng 9/2020 đến nay; giải đáp các kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc từ các đơn vị cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT; triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm đến hết học kỳ I, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và học kỳ I năm học 2020 - 2021.

           Bà Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT dự và chủ trì Hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo Công đoàn Ngành; lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm GDTX cấp tỉnh.

           Trong 2 tháng đầu năm học, toàn ngành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GDĐT; bám sát và triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu NH 2020 – 2021.

           Kết quả nổi bật đầu năm học là tình hình chung của ngành ổn định, tạo sự đồng thuận của xã hội, phụ huynh HS; các đơn vị trường học chuẩn bị chu đáo và tổ chức thực hiện tốt ngày tựu trường, Lễ khai giảng; tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch  năm học, các hoạt động dạy và học, công tác đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD, CSVC - trang thiết bị dạy và học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới; duy trì tốt nền nếp kỷ cương, đảm bảo trường học an toàn, không có sự cố bất thường; công tác xây dựng cảnh quan sư phạm, vệ sinh trường học được đảm bảo; các nhiệm vụ trọng tâm được toàn ngành và cơ quan Sở tích cực triển khai thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch và đạt kết quả tốt.

           Trong 9, 10/2020, Sở GDĐT đã hoàn thành 45 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ GDĐT giao. Tổng số trường MN, PT công lập đạt chuẩn quốc gia: 510/633 (tỉ lệ 80,57%), vượt chỉ tiêu KTXH năm 2020 (80%).

           Năm học 2020 - 2021, tính đến ngày 30/10/2020, toàn ngành có 707 trường, trung tâm; 337.128 HS MN, PT tăng 6.521 HS so với đầu NH 2019 – 2020. Toàn ngành có 22.915 CBQL, GV, NV, trong đó: CBQL: 1.595 người; GV: 17.963 người; NV: 3.357 người.

           Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của một số trường học là CSVC chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày, chưa đáp ứng công tác huy động trẻ ra lớp và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Sân chơi, bãi tập phục vụ giáo dục thể chất, hoạt động ngoài giờ lên lớp, rèn luyện kỹ năng sống còn thiếu. Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển GDĐT, công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều khó khăn.

           Qua các ý kiến phát biểu của cơ sở, các phòng chức năng Sở GDDT đã giải đáp các ý kiến đề xuất- kiến nghị thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT.

           Kết luận Hội nghị, Bà Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các  đơn vị chủ động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW; thực hiện 11 nhiệm vụ chủ yếu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ học kỳ I trong đó tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ: đẩy mạnh các hoạt động và đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, thanh tra chuyên đề; chủ động tham mưu, đề xuất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý – chỉ đạo, điều hành công việc của thủ trưởng đơn vị. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra những vấn đề bức xúc, điểm nóng của ngành.

Văn phòng Sở GDĐT Lâm Đồng

Một số hình ảnh Hội nghị

Ban Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch Công đoàn ngành chủ trì Hội nghị

Ông Nguyễn Tấn Hiệp, Chánh Văn phòng, phụ trách phòng TCCB Sở GDĐT thông qua báo cáo kết quả công tác đầu năm học 2020 – 2021

Ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở GDĐT điều hành thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị phát biểu ý kiến, kiến nghị

Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDĐT giải đáp một số ý kiến các đơn vị và chỉ đạo công tác chuyên môn

Bà Phạm Thị Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT kết luận Hội nghị

Tin tức khác