Sở GDĐT tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tự chủ tài chính đối với các đơn vị trường học.

23.11.2021 14:06142 đã xem

     Ngày 23/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục và Kinh tế Đông Nam Á tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến về nghiệp vụ công tác tự chủ tài chính đối với các đơn vị trường học theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

     Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Huỳnh Quang Long, Phó giám đốc Sở GDĐT; Tiến sĩ Trần Văn Tuấn, Viện trưởng Viện khoa học giáo dục và kinh tế Đông Nam Á. Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 học viên là hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

     Theo Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23/11/2021 đến ngày 25/11/2021. Qua lớp bồi bưỡng, học viên được tiếp cận với các chuyên đề: Giới thiệu các văn bản về quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay; Quy trình quản lý tài chính trong các đơn vị trường học; Những điểm mới của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 so với Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Những quy định cốt yếu của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 đối với trường học; Một số kỹ năng nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính-kế toán trong trường học.

Phòng Tổ chức hành chính Sở GDĐT

Tin tức khác