Sở GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ Học kỳ 2

29.01.2021 08:31368 đã xem

            Ngày 28/01/2021, tại Trường THCS-THPT Đống Đa, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

            Bà Phạm Thị Hồng Hải – TUV, Giám đốc Sở GDĐT dự và chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo Công đoàn Ngành; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở GDĐT; Trưởng  phòng GDĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng (Giám đốc) các trường, đơn vị trực thuộc Sở.

            Được sự phân công của lãnh đạo Sở GDĐT, ông Nguyễn Tấn Hiệp – Chánh Văn phòng, phụ trách Phòng TCCB Sở báo cáo đánh giá kết quả học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

            Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, toàn ngành bám sát các văn bản, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 – 2021. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm hoàn thành tốt, đảm bảo đúng chất tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tình hình chung của ngành ổn định. Các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn; triển khai mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá thực chất chất lượng dạy và học; áp dụng các mô hình dạy học tiên tiến, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục, cảnh quan sư phạm, vệ sinh trường học, tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm; chất lượng, hiệu quả giáo dục ở các cấp học so với cùng kỳ năm trước ổn định, chuyển biến tích cực; có học sinh tham gia và đạt kết quả tốt tại kỳ thi quốc gia, cấp tỉnh; Đội ngũ tiếp tục được chăm lo, kiện toàn tổ chức, nhân sự, nâng chất lượng – hiệu quả công tác.

Văn phòng Sở GDĐT Lâm Đồng

Bà Phạm Thị Hồng Hải -TUV, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ban Giám đốc Sở điều hành thảo luận

Ông Nguyễn Tấn Hiệp – Chánh Văn phòng, phụ trách Phòng TCCB Sở báo cáo đánh giá kết quả học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Ông Nguyễn Văn Kháng - Trưởng phòng GDĐT huyện Đơn Dương phát biểu ý kiến thảo luận

Ông Âu Văn Nghị - Trưởng phòng GDĐT huyện Đam Rông phát biểu ý kiến thảo luận

Ông Phan Đình Đồng - Trưởng phòng GDĐT huyện Di Linh phát biểu ý kiến thảo luận

Ông Nguyễn Quốc Túy - Trưởng phòng GDTrH Sở GDĐT trả lời các kiến nghị từ cơ sở

Ông Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT trả lời các kiến nghị từ cơ sở

Toàn cảnh buổi Hội nghị 

Tin tức khác