Sở GDĐT Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với Giáo dục trung học

09.10.2020 14:29730 đã xem

Ngày 09/10/2020, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục trung học.

Tham dự Hội nghị trực tuyến gồm điểm cầu chính tại Sở GDĐT và 12 điểm cầu ở các huyện, thành phố. Điểm cầu Sở GDĐT gồm có các đại biểu: Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học.

 Thành phần tham dự tại 12 điểm cầu các huyện, thành phố gồm có: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường THCS-THPT, THPT; Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách THCS của các phòng GDĐT; Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX; Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học. Đại biểu hội nghị đã thảo luận những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học: nội dung đổi mới tổ chức hoạt động chuyên môn thông qua hệ thống quản lý giáo dục vnEdu; xây dựng các giải pháp giáo dục theo định hướng gắn với thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất năng lực học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, tăng cường tự chủ tại các đơn vị, dạy học theo hướng phát triển năng lực người học, dạy học STEM, triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các hoạt động chuyên môn khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Đức Lợi,  Phó Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị quan tâm nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Đây là năm học cận kề cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS từ năm học 2021 – 2022 đối với lớp 6, cần giữ vững và phát huy những thành tích của giáo dục trung học Lâm Đồng trong những năm qua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc dạy học chương trình phổ thông hiện hành làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tập trung công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động dạy học tích hợp, STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, dạy học trải nghiệm sáng tạo, gắn với sản xuất kinh doanh, ý tưởng khởi nghiệp...

Ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở GDĐT - Chủ trì Hội nghị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Đơn Dương

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Cát Tiên

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Lạt

 

Tin tức khác