Sở GDĐT Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính, cơ sở vật chất năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

29.01.2021 13:43410 đã xem

      Chiều ngày 28/01/2021, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính, cơ sở vật chất năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

      Tại Hội nghị, ông Nguyễn Vĩnh Hiến – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở GDĐT báo cáo tình hình thực hiện ngân sách của ngành giáo dục năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại báo cáo đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại của các đơn vị trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách, nguồn học phí, công tác vận động tài trợ giáo dục, các hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết năm 2020 tại các đơn vị.

      Kết thúc Hội nghị, bà Phạm Thị Hồng Hải đã phát biểu chỉ đạo yêu cầu các đơn vị khắc phục những hạn chế, tồn tại về quản lý, sử dụng ngân sách được nêu trong Báo cáo tổng kết công tác tài chính, CSVC năm 2020 và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021.

Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở GDĐT

Một số hình ảnh buổi Hội nghị:

Ông Nguyễn Vĩnh Hiến – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở GDĐT báo cáo tình hình thực hiện ngân sách của ngành giáo dục năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Toàn cảnh buổi Hội nghị

Tin tức khác