Lâm Đồng: Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN giữa ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

23.10.2020 14:31176 đã xem

Sáng 23/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”  và Chương trình 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN giữa ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh-thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh đã được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu. Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, sinh động.

Việc đổi mới nội dung chương trình, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống được triển khai mạnh mẽ ở các cấp học và trong hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên theo hướng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng đối tượng, khu vực đặc thù, mang lại hiệu quả và tính lan tỏa trong cộng đồng. 100% cán bộ, giáo viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. 100% nhà trường đã xây dựng và thực hiện đúng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Chương trình phối hợp số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 giữa Bộ GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả trong việc phối hợp giữa ngành giáo dục và hệ thống đoàn các cấp trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Ngoài ra, chương trình giúp phát huy vai trò và tiềm năng của cán bộ, học sinh,  giáo viên trẻ trong xây dựng và phát triển nhà trường, tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

Đội ngũ làm công tác Đoàn, Hội, Đội, giáo viên dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân được bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ hàng năm. 100% cha mẹ học sinh, sinh viên được phổ biến và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và hướng dẫn việc học tập cho con em trong gia đình...

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích về những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trong những năm tiếp theo. Ông Trần Đức Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng nên cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn và làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường ở các đơn vị trường học; phối hợp và gắn kết chặt chẽ giữa gia đình-nhà trường và xã hội.

 

Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

                                                          Phòng Chính trị, tư tưởng, Sở GDĐT

*/ Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tin tức khác