Hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

06.09.2021 15:231009 đã xem

Đính kèm Công văn số 6280/UBND-NC: edoc_000.01.01.h36_6280ubnd-nc_0_20210901_300_637665388452243959.pdf

 

Tin tức khác