Hội nghị cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2021

08.01.2021 10:051073 đã xem

           Ngày 08/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.

           Dự Hội nghị có, Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo Công đoàn Ngành, Trưởng, Phó phòng thuộc Sở; cùng cán bộ, công chức Sở.

           Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác chính trị, chuyên môn và kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2020. Đây cũng là dịp để cán bộ công chức bày tỏ tâm tư nguyện vọng, những giải đáp chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021.

           Hội nghị đã thông qua dự thảo về các báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Sở GDĐT, tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân.

           Nhìn chung, năm 2020 do tình hình dịch bệnh, thiên tai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế và công tác quản lý, điều hành ngân sách. Tuy nhiên với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Sở Giáo dục và Đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực.

           Hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cũng như đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2021. Cán bộ, công chức cũng được nghe nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của người đứng đầu cơ quan và của Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

           Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, cán bộ, công chức, lao động Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020. Kết quả: có 39 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 05 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 07 cá nhân và 01 tập thể, 03 tập thể Lao động xuất sắc và công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân; đề nghị tặng Bằng khen của Bộ GDĐT cho 02 cá nhân.

           Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và ký giao ước thi đua cùng với Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn. Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021.

           Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Giám đốc Sở GDĐT đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Giám đốc  Sở cũng nêu một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng với sự đoàn kết phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 đã đề ra.

Văn phòng Sở GDĐT

Một số hình ảnh buổi Hội nghị:

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Sở GDĐT

 Đồng chí Nguyễn Vĩnh Hiến - Trưởng phòng KHTC báo cáo công tác tài chính - ngân sách năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân.

Đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Ngành phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Tin tức khác