Đồng chí Đặng Trí Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với ngành GDĐT

16.12.2020 16:55517 đã xem

          Hôm nay, ngày 16/12/2020, tại Hội trường Sở GDĐT, đồng chí Đặng Trí Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo.

          Cùng dự có đồng chí Khổng Minh Nghiệp – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Vũ Hiệp – Chuyên viên Văn xã Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

          Về  phía Ngành GDĐT, có bà Phạm Thị Hồng Hải – TUV, Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng GDĐT thành phố Đà Lạt; Trưởng, phó phòng thuộc Sở; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GDĐT trên địa bàn TP Đà Lạt, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh tại TP Đà Lạt và chuyên viên các phòng thuộc Sở.

          Ông Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở báo cáo tình hình GDĐT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, tình hình chung của ngành ổn định; các nhiệm vụ công tác trọng tâm được toàn ngành, cơ quan Sở tập trung triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và đạt kết quả tốt; nền nếp, kỷ cương dạy và học được duy trì. Tuy nhiên, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp còn thấp: 25,99% (so với cả nước: 28%), một số cán bộ quản lý chưa thật sự năng động, sáng tạo, nghiệp vụ, phương pháp quản lý chưa tốt; một số giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới. Trong năm 2021,  Sở GDĐT tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5498/KH-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; rà soát, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án xóa mù chữ, Đề án xây dựng xã hội học tập, Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018; tăng cường bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết bị và phần mềm để ngành GDĐT đi đầu trong việc triển khai thực hiện hệ thống đào tạo trực tuyến, thông minh, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và công nghệ 4.0; triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBQL, GV đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn quy định của các chức danh CBQL và trình độ GV theo Luật Giáo dục 2019 theo lộ trình hàng năm.

          Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu về những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị.

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trí Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của ngành GDĐT trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Sở GDĐT tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học; thực hiện tốt chủ trương hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; chủ động rà soát, quy hoạch, phát triển quy mô mạng lưới trường lớp phù hợp điều kiện thực tế địa phương và theo quy chuẩn của Bộ GDĐT, tạo thuận lợi cho người dạy và người học; quan tâm đến việc xây dựng và củng cố trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa; phấn đấu xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn.

Văn phòng Sở GDĐT

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đồng chí Đặng Trí Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Đặng Trí Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì buổi làm việc

Đại biểu phát biểu

Đồng chí Đặng Trí Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự họp

Tin tức khác