Bổ sung 02 lĩnh vực tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức thông qua Tổng đài 1022 Lâm Đồng

16.09.2021 09:11854 đã xem

Đính kèm Công văn số 858/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông: edoc_000.00.20.h36_858stttt-bcvt0000024h36_1_20210912_751_637673803467879387.pdf

 

Tin tức khác