Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn quốc phòng an ninh năm học 2020 – 2021 tại thành phố Đà Lạt

12.10.2020 14:11841 đã xem

Ngày 12,13/10/2020, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Học viên Lục quân Đà Lạt tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) cấp THPT năm học 2020 - 2021.

Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Thiếu tướng Phạm Đức Tú – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng an ninh, ngoài ra có các đồng chí thiếu tướng Trần Văn Thành - Phó giám đốc Học viện Lục Quân, đồng chí Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trương Thanh Hải - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy quân Sự tỉnh Lâm Đồng trong Ban Tổ chức lớp tập huấn và 295 học viên của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Sở GDĐT Lâm Đồng có 91 đồng chí cán bộ, giáo viên của cơ quan Sở GDĐT và trường trực thuộc Sở tham gia tập huấn. Nội dung tập huấn có 10 chuyên đề về các nội dung liên quan đến công tác GDQPAN cho học sinh trong trường học. Sau thời gian tập huấn các học viên cập nhật các nội dung mới phục vụ cho công tác giảng dạy môn học GDQPAN cho năm học 2020 - 2021 đạt hiệu quả.

Phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT

* Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Tin tức khác