góp ý

Chi tiết dự thảo

Tên dự thảo: Dự thảo Quy định về Dạy thêm, học thêm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/02/2020
Nội dung:

2499-bgddt.pdf

quyet dinh 45.pdf

quyet dinh 63.pdf

du thao quy dinh chung - lam dong.doc

247 gop y du thao quy dinh day them hoc them.pdf

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/03/2020

GỬI GÓP Ý CHO DỰ THẢO

(*) là những nội dung bắt buộc nhập