góp ý

Chi tiết dự thảo

Tên dự thảo: Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/01/1970
Nội dung:

du-thao-quy-che-chi-tieu-noi-bo-nam-2014.doc

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/12/2013

GỬI GÓP Ý CHO DỰ THẢO

(*) là những nội dung bắt buộc nhập