Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021

10.03.2021 13:58656 đã xem

Đính kèm Công văn số 375/SGDĐT-GDTrH:  cv 375 to chuc hoi thi gv day gioi cap tinh thcs, thpt (1).signed_637509816269685738.pdf

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 – 2021, Công văn số 1901/KH-SGDĐT: kh 1901 thi gv day gioi cap tinh 2020-2021.signed_637509817930795556.pdf

Thể lệ  Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 – 2021: the le hoi thi gv day gioi cap tinh_637509819211150557.pdf

 

 

Tin tức khác