Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

24.03.2021 09:311913 đã xem

Đính kèm kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc Tổ chức Cuộc thi: 

kh 609_ke hoach to chuc cuoc thi_637521753988390716.pdf

Quyết định số 344/QĐ-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi:

qd 334_qd thanh lap btc_ttk cuoc thi_637521754861128104.pdf

Công văn số 610/TL-BTC ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về Thể Lệ Cuộc thi:

tl_610 the le thi truc tuyen bau cu_637521755810530300.pdf

 

Tin tức khác