Hoạt động thi đua

Hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên

Hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên

23/12/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư
Nhà trường tham gia giải bóng đá truyền thống chào mừng ngày 20/11

Nhà trường tham gia giải bóng đá truyền thống chào mừng ngày 20/11

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư
Trường tổ chức hội thi cắm hoa - Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Trường tổ chức hội thi cắm hoa - Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư