Tin tức chuyên môn

Kế hoạch chuyên môn Toán năm 2018-2019

Kế hoạch chuyên môn Toán năm 2018-2019

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư
Cuộc thi làm thiệp tặng Thầy, Cô chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cuộc thi làm thiệp tặng Thầy, Cô chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư
7 chương trình với 27 đề án thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015

7 chương trình với 27 đề án thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư