Thông báo kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXIV năm 2018

23.12.20181120 đã xem

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXIV năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, tạo ra phong trào học tập tin học, công nghệ thông tin rộng rãi trong thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXIV năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời phát hiện các tài năng CNTT trong trường học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng CNTT trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          - Là dịp để các học sinh thể hiện tài năng về kiến thức tin học của mình, qua đó chọn lọc và bồi dưỡng cho các tài năng trẻ.

          - Qua hội thi, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn và thành lập đội tuyển tin học trẻ của tỉnh để tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2018..

          2. Yêu cầu: Tổ chức Hội thi phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; nội dung thi và yêu cầu sản phẩm dự thi phải phát huy tính sáng tạo của thí sinh để giải quyết các bài toán trong thực tế, hướng tới ứng dụng vào đời sống, xã hội.

          II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          - Tất cả học sinh đang học tập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có 03 đối tượng dự thi, được chia thành 04 bảng A, B, C, D cụ thể như sau:

          Bảng A: Dành cho các đối tượng học sinh Tiểu học.

          Bảng B: Dành cho các đối tượng học sinh Trung học cơ sở.

          Bảng C: Dành cho các đối tượng học sinh Trung học phổ thông.

          Bảng D: Thi về sản phẩm sáng tạo - SPST (phần mềm, phần cứng, sản phẩm tích hợp): Cấp Trung học cơ sở (bảng D2), Trung học phổ thông (Bảng D3).

          Lưu ý: Thí sinh đạt giải đặc biệt, nhất, nhì, ba (không tính giải sản phẩm sáng tạo) của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc những năm trước chỉ được đăng ký dự thi ở cấp học cao hơn.

          III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

1. Hình thức, số lượng:

          Tất cả các bảng tập trung thi tại Đà Lạt, bao gồm phần lý thuyết và thực hành trên máy (nội dung thi cho từng bảng có hướng dẫn kèm theo). 

          - Đối với Bảng A, căn cứ vào thành tích những năm trước của từng địa phương, đơn vị, Ban thường vụ Tỉnh đoàn quy định số lượng thí sinh tham gia cụ thể như sau:

         + Thành đoàn Đà Lạt                                                    30 thí sinh

         + Huyện đoàn Đức Trọng                                             20 thí sinh

         + Thành đoàn Bảo Lộc                                                 15 thí sinh   

         + Huyện đoàn Đơn Dương                                            05 thí sinh

         + Huyện đoàn Lạc Dương                                             05 thí sinh

         + Huyện đoàn Đam Rông                                             05 thí sinh

         + Huyện đoàn Lâm Hà                                                  10 thí sinh

         + Huyện đoàn Di Linh                                                  10 thí sinh

         + Huyện đoàn Bảo Lâm                                                05 thí sinh

         + Huyện đoàn Đạ Huoai                                               10 thí sinh   

         + Huyện đoàn Đạ Tẻh                                                   10 thí sinh

         + Huyện đoàn Cát Tiên                                                 05 thí sinh

          Tổng cộng:                                                                  130 thí sinh  

- Các Bảng B, C và D Ban thường vụ Tỉnh đoàn khuyến khích các thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia, không quy định số lượng thí sinh. Trong đó, phần thi sản phẩm sáng tạo(Phần mềm, phần cứng, sản phẩm tích hợp): Gộp bảng D với bảng E (năm 2017) và bổ sung thêm nội dung thi sản phẩm tích hợp, và khuyến khích sản phẩm dự thi hướng tới tính ứng dụng, khả năng thị trường, thương mại hóa và tầm nhìn hướng ra toàn cầu.

2. Nội dung: Theo nội dung gửi kèm.

3. Thời gian: Diễn ra trong 01 ngày (dự kiến ngày 22/4/2018)

          4. Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt (Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng).

          IV. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

          - Thí sinh các bảng nộp phiếu đăng ký dự thi theo đơn vị trường, có xác nhận của Ban giám hiệu và Ban thường vụ huyện, thành đoàn. Nếu trường không tổ chức đội tuyển, thí sinh có thể đăng ký dự thi với tư cách cá nhân, nhưng phải có xác nhận của nhà trường và Ban thường vụ huyện, thành đoàn.

          - Thí sinh dự thi sản phẩm sáng tạo đăng ký chậm nhất vào ngày 10/4/2018.

          - Phiếu đăng ký dự thi (dán ảnh 3 x 4 cm) có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường và Ban thường vụ huyện, thành đoàn.

          - Phiếu dự thi sản phẩm sáng tạo (đối với thí sinh dự thi SPST).

          - 02 ảnh màu 3 x 4 cm (chụp không quá 6 tháng tính từ ngày 10/4/2018)

          * Thời gian đăng ký: Từ ngày ra kế hoạch đến hết ngày 10/4/2018 (thứ tư).

          Lưu ý: Tại các địa phương có tổ chức Hội thi cấp huyện thì các thí sinh phải trải qua kỳ thi cấp cơ sở và được cử đi tham gia Hội thi cấp tỉnh; riêng các thí sinh dự thi bảng C (khối trung học phổ thông) có thể đăng ký tự do nhưng phải có xác nhận của nhà trường và đăng ký gửi về đoàn thanh niên cấp huyện tại địa phương cư trú.

          * Địa điểm đăng ký dự thi cấp tỉnh: Ban Phong trào Tỉnh đoàn (Số 25 Quang Trung - Tp. Đà Lạt).

          V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

          1. Đối với Tỉnh đoàn Lâm Đồng:

          - Là cơ quan thường trực của Ban tổ chức hội thi, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để tổ chức hội thi; đồng thời chỉ đạo các huyện, thành đoàn chủ động phối hợp với Phòng giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố tổ chức hội thi cấp cơ sở và tuyển chọn thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh.

          - Thành lập Ban tổ chức hội thi, Ban giám khảo hội thi.

          - Mời các doanh nghiệp tài trợ cho hội thi.

2. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng:

- Phụ trách tư vấn về nội dung chuyên môn, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và cử người tham gia BTC, Ban giám khảo hội thi.

          3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng:

- Phụ trách về nội dung chuyên môn của Hội thi.

- Chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với Ban thường vụ các huyện, thành đoàn tổ chức hội thi cấp cơ sở và tuyển chọn thí sinh tham gia cấp tỉnh.

- Cử người tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi.

- Phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn tuyển chọn, bồi dưỡng thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

- Cử cán bộ cùng Tỉnh đoàn đưa thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

4. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng:

- Bảo trợ thông tin cho Hội thi.

- Vận động các doanh nghiệp có liên quan để hỗ trợ kinh phí, vật chất cho Hội thi.

- Cử người tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi.

5. Đối với các huyện, thành đoàn và các Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố, nhà thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng:

5.1. Các huyện, thành đoàn, nhà thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng:

- Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, Ban thường vụ các huyện, thành đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố tổ chức hội thi cấp cơ sở, tuyên truyền rộng rãi hội thi đến đối tượng học sinh và hỗ trợ kinh phí cho đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh.

- Tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng ký của các thí sinh tham gia Hội thi gửi về Tỉnh đoàn Lâm Đồng qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn theo đúng thời gian trong kế hoạch.

- Cử cán bộ phụ trách, đưa thí sinh của địa phương tham gia hội thi cấp tỉnh.

5.2. Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố:

          - Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, chủ động phối hợp với Ban thường vụ các huyện, thành đoàn tổ chức hội thi cấp cơ sở, tuyên truyền rộng rãi hội thi đến đối tượng học sinh, thành lập đội tuyển của đơn vị, tổ chức ôn luyện và tham gia hội thi cấp tỉnh theo đúng tinh thần nội dung, yêu cầu kế hoạch đề ra.

          - Hỗ trợ kinh phí cho đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh năm 2018 để giúp lãnh đạo liên ngành chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch phối hợp đã đề ra.

2. Ban tổ chức hội thi có kế hoạch vận động tài trợ, hỗ trợ cho công tác tổ chức, khen thưởng hội thi, tập huấn đội tuyển và đưa đội tuyển đi tham dự hội thi toàn quốc.         

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Ban thường vụ các huyện, thành đoàn căn cứ kế hoạch của liên ngành, phối hợp tổ chức thi chọn, giới thiệu, bồi dưỡng đội tuyển và đăng ký dự thi cấp tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch liên tịch giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXIV năm 2018. Thông tin liên hệ Ban tổ chức hội thi thông qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn (ĐT: 02633.810409, email: banphongtraotdld@gmail.com hoặc đồng chí Trương Quốc Tùng – chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn, SĐT: 0939.739.029, email: quoctung137@gmail.com)./.

TẢI CÔNG VĂN VÀ THỂ LỆ ĐÍNH KÈM
1. Kế hoạch liên tịch
2. Thể lệ
3. Biểu mẫu (word)

                                                                                             PHÒNG GDTX, SỞ GDĐT

Tin tức khác