Hoạt động đoàn đội

Đoàn viên thanh niên trường tham dự chương trình kỹ năng “Chắp cánh ước mơ”

Đoàn viên thanh niên trường tham dự chương trình kỹ năng “Chắp cánh ước mơ”

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư
Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2018

Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2018

02/11/2018 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư