Giáo dục trung học

Kỷ niệm ngày Nhà giáo việt Nam 20/11 và đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn

Kỷ niệm ngày Nhà giáo việt Nam 20/11 và đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn

15/02/2019 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư
Trường học nông trại giúp học sinh rèn kỹ năng sống

Trường học nông trại giúp học sinh rèn kỹ năng sống

15/02/2019 Trong nhiều năm liền, nhờ quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gư