Thông báo công khai thông tin về kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và kết quả cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019

06.08.20193741 đã xem

         Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

        Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

         Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

         Sở GDĐT thông báo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và kết quả cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019 (Có danh sách đính kèm).

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CÔNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2018-2019

TT

Trường

Huyện/ Thành phố

Cấp độ

Quyết định công nhận số

1

Trường Mầm non Đạ M' Rông

Đam Rông

2

634/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

2

Trường Mầm non 7

Đà Lạt

2

633/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

3

Trường Mầm non Xuân Thọ

Đà Lạt

2

632/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

4

Trường Mầm non Sơn Ca

Bảo Lâm

2

630/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

5

Trường Mầm non Vành Khuyên

Bảo Lâm

2

631/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

6

Trường Tiểu học Tân Văn 1

Lâm Hà

2

637/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

7

Trường Tiểu học Pró

Đơn Dương

2

636/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

8

Trường Tiểu học Xuân Thọ

Đà Lạt

2

635/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

9

Trường TH&THCS R'Teing

Lâm Hà

2

639/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

10

Trường PT DTNT THCS huyện Đức Trọng

Đức Trọng

2

638/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

11

Trường PT DTNT THCS&THPT Liên huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng

Đạ Tẻh

2

642/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

12

Trường THCS&THPT Tà Nung

Đà Lạt

2

641/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

13

Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt

Đà Lạt

3

640/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2019

     DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

NĂM HỌC 2018-2019

 

TT

Trường

Huyện/ Thành phố

Quyết định công nhận

1

Trường Mầm non Đạ M' Rông

Đam Rông

1473/QĐ-UBND ngày 09/7/2019

2

Trường Mầm non 7

Đà Lạt

3

Trường Mầm non Xuân Thọ

Đà Lạt

4

Trường Mầm non Sơn Ca

Bảo Lâm

5

Trường Mầm non Vành Khuyên

Bảo Lâm

6

Trường Tiểu học Tân Văn 1

Lâm Hà

7

Trường Tiểu học Xuân Thọ

Đà Lạt

8

Trường TH&THCS R'Teing

Lâm Hà

9

Trường PT DTNT THCS huyện Đức Trọng

Đức Trọng

10

Trường PT DTNT THCS&THPT Liên huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng

Đạ Tẻh

11

Trường THCS&THPT Tà Nung

Đà Lạt

                                     Danh sách này có 11 đơn vị./.

 

 

Tin tức khác