Hoạt động chuyên môn

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo

01/11/2018 Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan nhà nước
Đề thi chọn học sinh giỏi Tin học lớp 12 cấp tỉnh năm học

Đề thi chọn học sinh giỏi Tin học lớp 12 cấp tỉnh năm học

01/11/2018 Đề thi chọn học sinh giỏi Tin học lớp 12 cấp tỉnh năm học 2014-2015 tại đây: 1510151334102854Dethichinhthuc.rar
Hướng dẫn phát hiện thư giả mạo

Hướng dẫn phát hiện thư giả mạo

01/11/2018 Tài liệu chi tiết tại đây: 1510230913153501huong_dan_phat_hien_thu_gia_mao_v4.pdf
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học THPT cấp tỉnh

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học THPT cấp tỉnh

01/11/2018 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học THPT cấp tỉnh: Quyển 1: Tài liệu giáo khoa chuyên tin 1512080959050316Tai_lieu_giao_khoa_chuyen_tin_1_www.itperday.com.pdf Quyển 2: Tài liệu của thầy Lê Mi