Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học THPT cấp tỉnh

01.11.2018996 đã xem

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học THPT cấp tỉnh:
Quyển 1: Tài liệu giáo khoa chuyên tin 1512080959050316Tai_lieu_giao_khoa_chuyen_tin_1_www.itperday.com.pdf
Quyển 2: Tài liệu của thầy Lê Minh Hoàng: 1512080957293481leminhhoang.pdf

Tin tức khác