Chung sức xây dựng môi trường giáo dục tốt

01.11.20181013 đã xem
Sáng 22/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua này giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

Sáng 22/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua này giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tới dự và chủ trì lễ ký.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, phong trào được hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ ở tất cả trường học tại các tỉnh, thành phố. Biểu hiện dễ thấy nhất là trường lớp đã sạch đẹp hơn, có khuôn viên, cây xanh, có công trình vệ sinh. Giáo viên chăm lo nhiều hơn đến đổi mới phương pháp dạy học, học sinh tự tin, chủ động, được động viên, khuyến khích khi tiến bộ nên tích cực hơn trong học tập.
Nhờ phong trào, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm nhiều so với năm học trước. Việc vận động học sinh bỏ học trở lại lớp có tiến bộ hơn.
Đã có 5.940 trường học (chiếm 15% số trường toàn quốc) tham gia thực hiện điểm phong trào thi đua này và có 8.366 công trình văn hóa, di tích lịch sử văn hóa được các nhà trường nhận đỡ đầu, chăm sóc. Mỗi năm, các địa phương cần bình xét, khen thưởng đối với 100 công trình văn hóa, di tích lịch sử được học sinh chăm sóc tốt nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn nhân rộng những điển hình tiến tiến trong phong trào này.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo rất cần thiết, kịp thời. Sự phối hợp này mở ra một cơ hội mới, điều kiện mới để các Bộ, ngành có điều kiện chăm sóc và giáo dục các em học sinh cả nước phát triển toàn diện.
Ông Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá cao chương trình phối hợp thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giữa 3 bên, khẳng định sẽ tạo ra những chương trình cụ thể để học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.
Ngay sau lễ ký kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai các chương trình để phối hợp thực hiện. Theo đó, mỗi trường học trên cả nước sẽ tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần cách mạng một cách hiệu quả cho tất cả học sinh; phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng trong cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.

Tin tức khác