Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Trường Mầm Non 2 Nhiệm Kỳ 2017 - 2022

02.11.20181382 đã xem
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Mầm nòn 2 nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn thành phố, Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu


Tham dự đại hội có sự tham dự của ông Hồ Minh Châu - Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Lạt 


Cô Trịnh Thị Nguyên - Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017


Ông Hồ Minh Châu thay mặt LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho công đoàn Trường mầm non 2


Cô Hoàng Hải Vân - Phó chủ tịch công đoàn thông qua phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022


Cô Nguyễn Thùy Linh thông qua tư cách đại biểu tham dự đại hội


Ông Hồ Minh Châu - Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Lạt phát biểu chỉ đạo


Cô Đào Thị Kim Hồng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu chỉ đạo đại hội


Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 bãi nhiệm


Cô Nguyễn Thị Mỹ Hương - trưởng ban kiểm phiếu thông qua nội dung bầu cử
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội


Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Mầm nòn 2 nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn thành phố, Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống cho cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển bền vững.

Tin tức khác