Hoạt động thi đua

Ngày hội vệ sinh trường học

Ngày hội vệ sinh trường học

02/11/2018 Thực hiện Công văn 79/SGD&ĐT-GDTH ngày 01/02/2012 về việc Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học cấp tiểu học” của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, ngày 11/12/2012 tại trường Tiểu học TN Lê Quí Đôn đã tổ chức ngày hội “Vệ Sinh Trường học – Năm 2012 với mục đích nâng cao ý thức của học sinh, giáo viên, cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và ở cộng đồng. Với thông điệp “Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta, hãy làm tốt hơn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng”.
Hội Thi Bé Hát Dân Ca Năm Học 2017 - 2018

Hội Thi Bé Hát Dân Ca Năm Học 2017 - 2018

02/11/2018 Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2018. Tại trường Mầm non 2 khai mạc Hội thi: "Bé hát dân ca" năm học 2017 - 2018
Tổ Chức "Vui Hội Trăng Rằm" Năm Học 2018 - 2019

Tổ Chức "Vui Hội Trăng Rằm" Năm Học 2018 - 2019

02/11/2018 Với người Việt, Tết Trung Thu luôn là dịp lễ hội lớn trong năm mà chúng ta quen gọi là Tết Đoàn Viên