Một ngày của bé

Một ngày của bé ở trường mầm non

Một ngày của bé ở trường mầm non

12/11/2018 Lớp Mẫu Giáo GIỜ HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG 06:45 – 07:20 – Đón trẻ – Cô quản cho trẻ chơi tự do – Cô trao đổi với phụ huynh những thông tin cần thiết 07:30 – 08:30 – Tập thể dục