Ngày hội vệ sinh trường học

02.11.2018554 đã xem
Thực hiện Công văn 79/SGD&ĐT-GDTH ngày 01/02/2012 về việc Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học cấp tiểu học” của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, ngày 11/12/2012 tại trường Tiểu học TN Lê Quí Đôn đã tổ chức ngày hội “Vệ Sinh Trường học – Năm 2012 với mục đích nâng cao ý thức của học sinh, giáo viên, cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và ở cộng đồng. Với thông điệp “Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta, hãy làm tốt hơn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng”.

Thực hiện Công văn 79/SGD&ĐT-GDTH ngày 01/02/2012 về việc Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học cấp tiểu học” của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, ngày 11/12/2012 tại trường Tiểu học TN Lê Quí Đôn đã tổ chức ngày hội “Vệ Sinh Trường học – Năm 2012 với mục đích nâng cao ý thức của học sinh, giáo viên, cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và ở cộng đồng. Với thông điệp “Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta, hãy làm tốt hơn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng”.

Bà Đàm Thị Kinh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng trao tặng quà tại buổi Lễ

Hoạt động đã diễn ra sôi nổi, thể hiện tính giáo dục và sự tuyên truyền rộng rãi về vệ sinh môi trường, vận động học sinh và mọi người trong cộng đồng tham gia giữ gìn VSCN, về VSMT với các nội dung phong phú gần gũi với học sinh

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động

Tin tức khác