Hội nghị công chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019

26.01.20196043 đã xem
Ngày 26/01/2019, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.  Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT, các đồng chí Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở GDĐT. Hội nghị đã nghe 5 dự thảo báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.    

Ngày 26/01/2019,  cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019.
Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT, các đồng chí Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở GDĐT.
Hội nghị đã nghe 5 dự thảo báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Năm 2018, cơ quan Sở GDĐT thực hiện nghiêm túc các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quy chế làm việc và nội quy của cơ quan.
Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 với 6 nhiệm vụ, 9 giải pháp và 10 chỉ tiêu. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Sở và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, cơ quan Sở sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.
Văn phòng Sở GDĐT  
*Một số hình ảnh tại Hội nghịBà Phạm Thị Hồng Hải - TUV, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Sở chủ trì Hội nghị

Ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch công đoàn Ngành phát biểu tại Hội nghị

Ông Hà Đỗ Thái - Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Phó Trưởng phòng TCCB-GDTX Sở
thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm 2019

Ông Nguyễn Tấn Hiệp - Trưởng ban TTND, Phó Trưởng phòng KT&KĐ CLGD thông qua báo cáo công tác của Ban TTND


Đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến bổ sung và các dự thảo báo cáo và biểu quyết thông qua chỉ tiêu năm 2019

Tin tức khác