Tin tức từ phòng GD

Giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua lao động là việc làm hết sức cần thiết

Giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua lao động là việc làm hết sức cần thiết

01/11/2018 Tùy từng lứa tuổi, trong từng thời kỳ, học sinh được giáo dục lao động qua các hoạt động giúp dân gặt lúa, chống hạn, bắt sâu, làm phân xanh. Nhà trường tổ chức trồng trọt, chăn nuôi, làm nghề thủ công, làm gạch.
Đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Đổi mới hoạt động thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

01/11/2018 Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng GD&ĐT, năm học 2014-2015, hoạt động thanh tra của Sở GD&ĐT đã có nhiều đổi mới tích cực góp phần thiết thực giúp công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ công tác giáo dục đặt ra.
Kết quả cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

Kết quả cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

01/11/2018 Kết quả cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017