Giới thiệu trường trung học cơ sở Quang Trung

23.12.2018849 đã xem

Trường THCS Quang Trung Đà Lạt là một ngôi trường có bề dày lịch sử gắn liền với sự phát triển lâu đời của thành phố Đà Lạt. Hiện nay trường đang đào tạo cấp bậc Trung học cơ sở, toạ lạc tại số 8 đường Nhà Chung, Đà Lạt.


Trường vốn là một cơ sở tôn giáo, chính là ngôi nhà thờ Chánh Toà Đà Lạt xưa kia, nhưng đã được chuyển giao sang thành cơ sở giáo dục. Trước đó, trường còn mang tên là trường Tư Thục Trí Đức, sau được sát nhập lại với trường Bán Công Quang Trung, và được chính thức lấy tên là trường Quang Trung từ khoảng trung tuần tháng 8 năm 1975.


Tên của trường là tên vị anh hùng dân tộc áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Giữa sân trường, phía trước dãy phòng học còn đặt một bức tượng uy dũng của vị vua này.


Trường THCS Quang Trung Đà Lạt đã có nhiều thành tích to lớn cho công cuộc xây dựng nền giáo dục của địa phương, đóng góp nhiều giáo viên cũng như học sinh giỏi cho tỉnh và thành phố. Trường cũng đã đào tạo được cho các em học sinh THCS một kiến thức vững chắc để bước vào các trường cấp 3 trong thành phố.